Thông tin cơ bản của server (IP: 103.92.25.123)
Max level: 80
Max skill: 80
Mastery: 240
EXP : X10
SP : X10
Hệ thống skill cuối đặc biệt

Hỗ trợ Open
1000 HP MP 570
150% EXP 1
20 DCN 100% Nhân vật 150k SP.
Pét nhặt đồ 3 ngày
Open 21/11/2019
Suport 24/24
Cập nhật sau cùng ngày 12/12/2020
BQT Sro Hoàng Kim
Chúc anh em chơi game vui vẻ!