Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
MiMi
80
629,453,938 gold
2
BEN
81
599,794,623 gold
3
CauTeu
89
516,020,399 gold
4
Okey
80
400,400,015 gold
5
VP__ThoDan__
80
334,929,731 gold
6
__Suti__
87
243,509,333 gold
7
Events
80
235,498,466 gold
8
Maxter_Nhim
82
139,538,907 gold
9
ThoDanVP
89
112,536,036 gold
10
___Chivas___
85
104,217,392 gold