Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
VP__ThoDan__
80
1,134,784,603 gold
2
U124
73
940,222,542 gold
3
MiMi
80
939,812,200 gold
4
_Fake_Love_
80
470,092,307 gold
5
Okey
80
454,525,016 gold
6
Events
80
235,511,812 gold
7
Maxter_Nhim
80
150,995,000 gold
8
2nam3dua
80
150,000,000 gold
9
ThoDanVP
80
147,925,087 gold
10
Su_Tro_Lai
80
98,206,492 gold