TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
NgoGiaBao
OngKeQN_No1
4
13574815
2
heo_sua
Khoat_PhuTho
4
1387945
3
MT
GameMater
3
7238447
4
_HyCungNi_
ThaEm_Anhe
3
1649944
5
Sonic_No1
XeOm
3
104974
6
kin
111111111111
2
1997592
7
Olala
DG_Trade
2
1543257
8
DucOppa1
NguoiBaoVe
2
1504656
9
LOL
DG_Khoat
2
1353396
10
TuanHai
s2ThitGaLuoc
2
1234239