TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
___Chivas___
DG__Chivas__
5
43083161
2
JiKenDown
LS_JiKen
5
13015691
3
61_ReTurn
Trade_TrumBL
5
12447516
4
ThoDanVP
DG__ThoDan__
4
30784688
5
TrieuHanh
LS_JiKenDown
4
13672814
6
TuLinh
Trum_HT
4
12694975
7
MN_HoangKim
MN__HoangKim
4
5433249
8
BOOS
XinThaem
4
4360568
9
KE__CODON
____Ke_CoDon
4
179236
10
LyTieuCo
Buon_N01
4
52175