TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
GenZ0
LSB__X_MEN
3
2164650
2
Dan_DiDi
LSB_TheGiven
3
331025
3
ComeBack
TGA_Pentakil
2
1404493
4
MaiSieuPhong
LSB_MaCo
2
1040962
5
TieuVu
LSB_VoTong
2
783094
6
MrKim
TGA_1EmBe
2
527889
7
LongThom
LongLieuLinh
2
459213
8
CauTeu
LSB_BoDayCon
2
443429
9
ChymDangXung
LSB_LongChym
2
292510
10
[GM]HoangKim
TGA_SatThu
2
58544