TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
___Chivas___
DG__Chivas__
5
43083161
2
JiKenDown
LS_JiKen
5
13015691
3
61_ReTurn
Trade_TrumBL
5
12447516
4
MN_HoangKim
MN__HoangKim
4
5433249
5
BOOS
XinThaem
4
4360568
6
LyTieuCo
Buon_N01
4
52175
7
LoChiTham
DG_KeDuyNhat
3
3046207
8
HoaVoKhuyet
DG_HVK
3
2162319
9
MT
GameMater
3
645257
10
Natalia
Trade_Suti
3
391290