Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng Pet
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
CauTeu
89
2125035
2
_ROOSTER_
89
248894
3
NguyenHaiAu
89
27486
4
ThoDanVP
88
5871197
5
ComeBack
88
5321848
6
TieuManThau
88
3436089
7
5Star
88
2811183
8
GaRung
88
1671251
9
__Suti__
87
4605362
10
HuyTran
87
1274995
11
OneHit
87
940046
12
DiemMy
87
181353
13
___Chivas___
85
4668068
14
Dan_DiDi
85
518461
15
TrauVang_PT
84
2300822
16
KieuTan
83
4062744
17
Bodoi_Ls
83
3412617
18
TieuVu
83
2150685
19
_Lillah_
83
2049899
20
Pekun
83
1158162